Dissabte 16 Febrer 2019

ADMINISTRATIU AMB CARÀCTER INTERÍ

Descripció: 
PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR AMB CARÀCTER INTERÍ UNA PLAÇA DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Num Vacants: 
1
Jornada: 
37,5 HORES SETMANALS
Titulació Requerida: 
BATXILLER O TÈCNIC EQUIVALENT
Idiomes: 
NIVELL C1 CATALÀ
Data inici: 
Dimarts, 26 Juny, 2018 (Tot el dia)
Data Fi: 
Diumenge, 15 Juliol, 2018