Dimecres 29 Gener 2020
Inici / Noticies / Obres de millora i manteniment a les escoles de Vidreres

Obres de millora i manteniment a les escoles de Vidreres

25/07/2013
Aprofitant el període de vacances escolars el Departament d'Ensenyament i  l'Ajuntament de Vidreres, està portant a terme obres de millora a les escoles de la vila. Enguany, el Govern municipal, malgrat el context de crisi econòmica ha mantingut el compromís i la voluntat d'atendre les demandes de millora i adequació dels centres educatius i ha impulsat obres de manteniment i millora dels dos centres educatius municipals: Escola Sant Iscle i Salvador Espriu.
ESCOLA SALVADOR ESPRIU
La intervenció en aquest centre educatiu es basa en la finalització de l’edifici d’ampliació, a càrrec del departament d'ensenyament, aturat parcialment per problemes amb l’empresa adjudicatària. Així aquest estiu s’efectuarà  diverses fases fins a completar la totalitat de la construcció per tal de finalitzar durant el període de Nadal.
La represa de les obres de reforma i ampliació i la direcció d’obra i execució s’han adjudicat a l’empresa Construcciones Deco S.A. Aquest estiu es durà a terme la següent fase:
            -col·locació de passamans de l’escala
            -instal·lació del grup de pressió per la xarxa d’extensió d’incendis
            -pintura de l’escala i façanes de l’edifici d’ampliació
            -col·locació de baranes al passadís del menjador
            -construcció de paret al fons de l’escenari del gimnàs
            -col·locació de porta del pati d’infantil
 
En relació a aquesta actuació, la regidora d'Educació Genoveva Mor ha explicat que "aquestes obres eren una necessitat degut a l’estat de no acabament de l’edifici d’ampliació del centre Salvador Espriu". 
 
ESCOLA SANT ISCLE
D'altra banda a l'escola Sant Iscle, tot esperant la construcció per part de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat d’un nou centre d'educació, durant aquest estiu es portarà a terme les obres de millora i manteniment d’actuacions urgents que es va acordar per tota la comunitat educativa. En aquest cas el Departament d’Ensenyament va aprovar una despesa d’execució que ascendeix a 57.105,96€ (IVA inclòs) per tal de enllestir les mesures marcades en el projecte encarregat a l’arquitecte G.M.K.
Aquestes obres es basaran en les següents actuacions:
A càrrec de l'Ajuntament:
S'estan duent a terme les obres llargament reivindicades per a l'ampliació de l'aula de psicomotricitat en detriment de l'espai del menjador. També s'han contractat les obres de millora dels serveis d'educació infantil substituint uns urinaris no aptes pels infants per uns wàters que sí puguin utilitzar.
A càrrec del Departament d'Ensenyament:
Finalment les nombroses gestions de l'Ajuntament han donat el fruit esperat i s'ha aconseguit que sigui directament el Departament d'Ensenyament qui assumeixi i adjudiqui les obres corresponents a la primera fase d'actuacions segons el projecte i calendari establert pels arquitectes de l'estudi GMK i en la línia de les reunions informatives mantingudes amb tota la comunitat educativa del centre.
En aquesta línia, doncs, el Departament ha adjudicat el conjunt de les obres pressupostades en un total de 57.105,96 euros (IVA inclós), obres que s'han iniciat aquesta primera quinzena de juliol i que està previst que finalitzin abans de l'inici del curs escolar.
Les actuacions que en el marc d'aquest projecte s'estan duent a terme aquest estiu són les següents:
  • Primer. Consolidació de la casa dels mestres el que suposa tapiar-ne les finestres de la façana principal i col.locar una estructura metàl.lica complementària en el porxo de planta baixa de tal manera que s'assegura l'estructura del conjunt i se'n permet la utilització parcial (no oblidem que hi ha una de les sortides d'emergència).
  • Segon. Obertura de registres a tots els sostres per tal de poder fer un seguiment trimestral de l'estructura de tal manera que puguem garantir la tranquil·litat de tots els usuaris i avançar-nos a possibles actuacions que puguin ser necessàries. Aquest seguiment a priori el realitzaran els mateixos autors de l'estudi doncs són qui, a dia d'avui, millor coneixen el funcionament estructural de l'edifici.
  • Tercer. Si bé a priori es preveia també el cosit de la façana en la cantonada dels banys, les primeres visites d'obra han constatat que el reforç metàl·lic que es va col·locar el Nadal passat ha donat un resultat molt superior al previst de manera que, a priori, no és necessari desmuntar-lo per a fer-lo de nou. Si això es confirma hi ha sobre la taula un seguit d'accions que no es van poder incloure en aquesta primera fase d'actuacions que possiblement, total o parcialment, podrien ser assumides en aquest moment.
En qualsevol cas les obres segueixen el ritme preestablert i permetran, tal i com estava previst, dur a terme un seguiment periòdic i minuciós de les patologies detectades amb la finalitat irrenunciable de garantir la seguretat de l'edifici.
Segons la regidora d’Educació, Genoveva Mor, “el paquet d’obres que s’estan portant a terme a l’escola Sant Iscle per tal de millorar les instal·lacions de cara el nou curs eren totalment necessàries i així va quedar palès en les reunions de tota la comunitat en les reunions prèvies a la reforma”.