Divendres 23 Agost 2019
Inici / Noticies / Presentació de factures electròniques

Presentació de factures electròniques

27/01/2015
PRESENTACIÓ DE FACTURES

Els proveïdors de l'Ajuntament de Vidreres podran presentar les seves factures en format electrònic a través de la Bústia de Lliurament de Factures Electròniques

De conformitat amb el que disposa l'article 5è de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny pel que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques per a la correcta remissió de factures electròniques caldrà que amb caràcter obligatori les mateixes continguin els camps que es detallen a continuació:

Codi DIR3 L01172137
Codi oficina comptable L01172137
Codi unitat tramitadora L01172137
Codi òrgan gestor L01172137
Els proveïdors podran resoldre problemes amb la factura electrònica a  través del telèfon 902 901 080 de l'EACAT