Dimecres 13 Novembre 2019
Inici / Noticies / Convocatòria d'ajuts individuals de transport per a persones amb discapacitat i persones grans que quedin fora de les rutes de transport adaptat organitzades pel Consell Comarcal de la Selva

Convocatòria d'ajuts individuals de transport per a persones amb discapacitat i persones grans que quedin fora de les rutes de transport adaptat organitzades pel Consell Comarcal de la Selva

21/09/2018
Per segon any, s'ha obert la convocatòria d'Ajuts Individuals de Transport Adaptat. Està destinada al col·lectiu de persones amb discapacitat i persones grans, de la comarca de la Selva, que queden fora les rutes de Transport Adaptat organitzades pel Consell Comarcal de la Selva. L'ajut està destinat al rescabalament de les despeses en concepte de transport per assistir al centres diürns de la xarxa pública que es tinguessin assignats durant l'any 2017. A la convocatòria d'enguany s'ha inclòs el col·lectiu de persones grans que van a centres de dia o SAIAR (concertats, col·laboradors o públics).

La persona beneficiària haurà de ser major de 18 anys i empadronada a la comarca de la Selva. Haurà de tenir el certificat de discapacitat de la Generalitat acreditant que disposa del barem de mobilitat reduïda o barem d'acompanyant. En cas que no es disposi d'aquest certificat i sigui una persona gran, haurà d'acreditat que està afectat per una demència mitjançant un informe mèdic col·legiat.
Els centres d'assistència han de ser diürns i de caràcter públic i estar dins la Xarxa de Serveis Socials de la Generalitat.
Queden exempts de la convocatòria:
- Usuaris que es puguin beneficiar de rutes gestionades o subcontractades pels propis centres o rutes d'altres administracions. 
- Usuaris que no compleixin amb el perfil de la convocatòria.
- S'exclou els usuaris que assisteixen a places privades.  

Aquí trobareu les rutes per descarregar la convocatòria, impresos de sol·licitud i declaracions jurades.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el proper 18 d'octubre.

S'haurà de presentar la documentació compulsada al Departament d'Atenció a les Persones, Àrea de Benestar Social del c/del prat núm.1 1r,17430 de Santa Coloma de Farners. Telf. 872 973 003. Des de l'àrea de Benestar Social es podrà compulsar les fotocòpies sempre i quan demani cita prèvia per presentar la documentació