Divendres 15 Novembre 2019
Inici / Serveis / Joventut / Pla local de joventut

Pla local de joventut

Pla Local de Joventut (PLJ)

El PLJ té la voluntat de ser un projecte integral que respongui a totes les necessitats i aspiracions dels joves, el que suposa, per tant, que sigui un document dinàmic, sensible als canvis i a la mateixa evolució dels joves de la vila. Això comporta que, anualment, es revisi i s'ajusti les accions a les aspiracions dels joves als objectius polítics marcats per aquesta legislatura.
 
Treballar per què els joves esdevinguin protagonistes. Això no és possible sense dotar a aquest col·lectiu de recursos per tal que construeixin el seu projecte personal a la mida dels seus interessos i prioritats, proporcionant-los eines que puguin usar directament en la recerca de solucions per als seus problemes i mancances, capacitant-los per tal que puguin expressar obertament la seva visió singular del món i les seves respostes als grans reptes plantejats en la vida social, cultural, econòmica i política de la comunitat en què viuen.