Divendres 18 Agost 2017

CONVOCATÒRIA 3 PLACES AGENTS POLICIA LOCAL

Descripció: 
CONVOCATÒRIA DE 3 PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, SUBESCALA BÀSICA, GRUP C, SUBGRUP C2, MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.
Num Vacants: 
3
Titulació Requerida: 
ESO, EGB, FPI, CFGM o equivalent o superior
Idiomes: 
Nivell B2 català
Data inici: 
Dilluns, 27 Març, 2017 - 08:00
Data Fi: 
Diumenge, 16 Abril, 2017